wersja dla słabowidzących

IX posiedzenie II Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie - 29.12.2021 r.

IX posiedzenie II Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie  -
Dnia 29 grudnia 2021r. odbyło się IX posiedzenie II Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie – ostatniej w tym roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosta Goleniowski  Tomasz Kulinicz.
Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie wstępnego podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków na zadania fakultatywne przyznane w ramach Funduszu Pracy za rok 2022 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za rok 2022. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie informacji o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Goleniowskiego. Na zakończenie spotkania Wicestarosta Goleniowski złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę i za zaangażowanie oraz współpracę  w realizowaniu przez samorząd powiatu zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2021 roku.