wersja dla słabowidzących

Kolejny rok wsparcia dla szkoły branżowej w SOSW Nowogardzie - 11.10.2019

 - Kolejny rok wsparcia dla szkoły branżowej w SOSW Nowogardzie

 Projekt zawodowy realizowany od września 2017 r. w ramach Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, jest w roku szkolnym 2019/2020 kontynuowany w naszej placówce.

Więcej tutaj 

 - Kolejny rok wsparcia dla szkoły branżowej w SOSW Nowogardzie