wersja dla słabowidzących

Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie - 07.06.2019

 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie

  W dniach 12.05.2019-02.06.2019r. w weekendy, w Zespole Szkół w Goleniowie, w ramach projektu  „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” realizowanego przez Powiat Goleniowski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywał się Kurs Piekarza,  dla uczniów i uczennic Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Goleniowie. W kursie wzięło udział 9 beneficjentów( 6M i 3K). W ramach kursu uczestnicy zgłębili wiedzę nt. pracy piekarza, poznali sposoby wyrobu chleba, bułek i innego rodzaju wytworów piekarniczych. Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystąpił do egzaminu sprawdzającego i otrzymał stosowne zaświadczenie pozwalające na pracę na stanowisku piekarza.  Kurs znacznie poszerzył możliwości uczniów na rynku pracy, przez co stali się bardziej atrakcyjnym oferentem usług.


 

 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie
 - Kurs Piekarza w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Goleniowie