Niemiecki staż - szanse na pracę masz - 06.04.2017

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie na działania w ramach programu PO WER pn. „Niemiecki staż - szanse na pracę masz” finansowanego ze środków EFS w kwocie 722 288,40 zł tj. (170 228 Euro), którego koordynatorem jest Jowita Pawlak.

Projekt „Niemiecki staż - szanse na pracę masz” przeznaczony jest dla 72 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Do udziału w działaniach w zakresie mobilności dotyczących sektora kształcenia i szkolenia zawodowego zostali wybrani uczestnicy, uczący się w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia.

W okresie od 15.11.2016 – 30.06.2018 r. zostaną zorganizowane 4 wyjazdy w grupach 18 osobowych. Z uczniami pojadą Opiekunowie. Staże odbędą u zagranicznego partnera w Berlinie – firmy Akademie für Berufsförderung und Umschulung - ABU gGmbH Berlin. W trakcie stażu w ramach projektu młodzież ma zapewniony transport, nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Głównym celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie, jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnej z regulaminem, uczniowie zostaną zapoznani z programami praktyk, oczekiwanymi efektami i sposobami uzyskania certyfikatów. Na dodatkowych zajęciach z niemieckiego w wymiarze 30 h utrwalą słownictwo branżowe i umiejętności w zakresie komunikacji.

Odbyte praktyki zawodowe w Niemczech wpłyną na wzrost umiejętności i wiedzy, co umożliwi absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy w zawodzie, zarówno na rynku polskim jak i europejskim. Udział uczniów w projekcie za granicą będzie miał duży wpływ na wzrost zainteresowania młodzieży atrakcyjną ofertą edukacyjną naszej szkoły. Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspiera aktywizację zawodową i społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego, jako bardzo istotną część w procesie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego.  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności - pobierz 

IV mobilnosć prezentacja - pobierz

III mobilność prezentacja - pobierz

II mobilnosć prezentacja - pobierz

I mobilność prezentacja - pobierz

I wyjazd raport - pobierz

II wyjazd raport - pobierz

Artykuł DN - pobierz

Upowszechnianie rezultatów - pobierz