wersja dla słabowidzących

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 14.10.2020

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego dla projektu pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.    Kwota dofinansowania wynosi 427 895,27 zł.
2.    Całkowita wartość inwestycji 855 790,54 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4157Z na odcinku 480 m obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poszerzenie jezdni do 6 m. wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4161Z na odcinku od posesji nr 58 do posesji nr 60a polegająca na budowie chodnika i przebudowie całkowitych lub częściowych istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Osina.

W ramach przebudowy wykonane zostały:
• jezdnia - 2 pasy o szerokości 3,00 m na całej długości przebudowywanej drogi
• skrzyżowanie z drogami publicznymi: 1 szt.
• chodniki - łączna długość 170 m
• pobocza - 501 m
• liczba przejść dla pieszych – 1 szt.

Cele projektu:
1) dla co najmniej 3 tys. mieszkańców gminy Osina (dane GUS na koniec 2018 r.), realizacja projektu znacznie poprawi warunki życia poprzez zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc zamieszkania i pracy; poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska;
2) poprawa warunków rozwoju przestrzenno-gospodarczego miejscowości Osina poprzez poprawę stanu nawierzchni i budowę ciągu pieszego na głównych ulicach miejscowości Osina, szczególnie w kontekście zwiększenia spójności wewnętrznego układu drogowego poprzez usprawnienie połączenia drogowego prowadzącego pośrednio do węzła drogi ekspresowej S6 w kierunku Goleniów i Nowogardu;
3) zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa:
- droga powiatowa nr 4157Z łączy się z drogą wyższej kategorii: drogą krajową nr 6 relacji Goleniów – Nowogard, która łączy się z węzłem drogi ekspresowej S6 „Goleniów Lotnisko – Żółwia Błoć”, a także prowadzi bezpośrednio do węzła S6 „Osina – Kikorze” i dalej prowadzi w kierunku Koszalina
- droga powiatowa nr 4161Z łączy się z drogami wyższej kategorii tj. z drogą krajową nr 6 relacji Goleniów – Nowogard i dalej z węzłem drogi ekspresowej S6 „Osina – Kikorze” relacji Goleniów – Nowogard (kierunek północ) oraz z drogą wojewódzką nr 106 relacji Golczewo – Nowogard – Stargard.  
Planowane efekty:
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4157Z na odcinku 480 m obejmującej wykonanie nowej wzmocnionej konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie poszerzeń jezdni do 6 m na terenie działek nr 5, 9, 14, 195, obręb Osina, gmina Osina oraz przebudowie drogi powiatowej nr 4161Z na odcinku od posesji nr 58 do posesji nr 60a obejmującej budowę chodnika i przebudowę całkowitą lub częściową istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Osina, na terenie działki nr 195, obręb Osina.