wersja dla słabowidzących

szkoły powiatu - 09.11.2017

Harmonogram wsparcia

Pobierz

W ramach działania 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozasz-kolnych formach kształcenia zawodowego

Pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego.

Pobierz

Regulamin rekrutacji uczestników staży i kursów organizowanych w ramach projektu pn. „ Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia”

Pobierz

Kurs Kelnerski w Branżowych Szkołach I Stopnia nr 1 w Nowogardzie i w Goleniowie

Pobierz

Kurs piekarza dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Goleniowie

Pobierz

Nowe kaski i kamizelki na zajęciach praktycznych

Pobierz

Wyposażenie pracowni i warsztatów w SOSW Nowogard

Pobierz