wersja dla słabowidzących

Valiskills - 25.03.2019

Powiat Goleniowski jest partnerem projektu  w ramach Erasmus+ pn.: „ValiSkills3 - Validierung in der beruflichen Weiterbildung: Austausch zu Theorie und Praxis“, w którym projektodawcą jest ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH (ABU gGmbH) Berlin finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w okresie 0d 01.09.2018 roku do 30.09.2020 roku.

Zapraszamy na stronę projektu: www.valiskills.eu

Celem projektu jest walidacja i uznawanie kwalifikacji zawodowych jest to projekt międzynarodowy, w którym Powiat będzie partnerem jako organ prowadzący szkoły kształcące zawodowo. Wypracowanie modelu dobrych praktyk stosowanych w krajach Unii Europejskiej dotyczących uznawania i potwierdzania kwalifikacji. 

Projekt VALISKILLS3 ma na celu ponadnarodową wymianę informacji i doświadczeń w przygotowywaniu i stosowaniu krajowych systemów walidacji w uczestniczących krajach partnerskich oraz w całej Europie. Oczekuje się, że wyniki będą pomysłami dobrej praktyki i doświadczenia, a także intensywnymi dyskusjami na tle praktyki ustawicznego kształcenia zawodowego partnerów. Wymiana odbywa się w otwartych dyskusjach na blogu na temat różnych aktualnych aspektów tematu, które powinny obejmować osoby trzecie (VET i interesariuszy rynku pracy, firmy itp.). Wirtualne dyskusje są uzupełniane przez bezpośrednie spotkania na miejscu z pomocą dalszych ekspertyz ekspertów.

Tematy wymiany obejmują między innymi znaczenie sprawdzonych zagranicznych procedur walidacji dla potrzeb ustawicznego kształcenia zawodowego i ich możliwości przenoszenia:

• Procedury i instrumenty,
• Odpowiedzialność prawna: użyteczność, standaryzacja, jednolitość,
• Akceptacja w systemie edukacji i zatrudnienia,
• Zapewnienia jakości,
• Opcje dostępu i połączenia,
• Instytucjonalizacja: role, obowiązki, tworzenie sieci,
• Finansowanie.

W dniu 18.12.2018 roku w Berlinie (Niemcy) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów na którym ustalono zakres działań i zadania dla każdego. Podpisano umowy partnerskie.

W dniach 19-20.03.2019 roku odbyło się następne spotkanie partnerów tym razem w Utrecht (Holandia). Głównym punktem spotkania było omówienie walidacji zawodowych w Holandii na przykładzie firmy Rockwool. Przykład firmy Rockwool pokazuje jak można wykorzystać sprawnie działający system walidacji kwalifikacji zawodowych w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników - link. Przydatny tłumacz tutaj.

W dniach 9-11.09.2019 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu w Bergen (Norwegia). Omówiono kolejne założenia projektu, podsumowano pierwsze miesiące działań. Przedstawiciele norwescy pokazali jak w praktyce wygląda walidacja w ich kraju.

W dniach 17-19.02.2020 roku odbyło się spotkanie w Polsce. Gościliśmy naszych partnerów w Goleniowie i Nowogardzie. Oprócz licznych prezentacji i dyskusji, odwiedziliśmy firmę Faymonville w GPP oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy urozmaicić zagranicznym gościom pobyt w naszym kraju. W załączeniu prezentacja szczecińskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP, która była jednym z punktów spotkania.

W dniach 3-4.09.2020 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów, tym razem w Wiedniu (Austria). W ograniczonych warunkach spowodowanych pandemią Covid-19 omówiono kolejne założenia projektu. Partnerzy austriaccy zaprezentowali jak przebiega proces walidacji w ich kraju. Niestety, z wiadomych przyczyn, nie mogliśmy przyjrzeć się z bliska procesowi kształcenia ucznia w szkole, co wcześniej było możliwe w Holandii i Norwegii. Więcej o projekcie tutaj.

W dniu 25.11.2020 roku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie partnerów projektu. Tym razem w formule online za pośrednictwem platformy Teams. Podczas blisko 4-godzinnego połączenia podsumowano rok 2020 i wyznaczono pierwsze cele na rok 2021. Zobacz zdjęcie.

W dniach 14.01.2021 r., 19.03.2021 r., oraz 10.05.2021 r. odbywały się kilkugodzinne, jednodniowe zdalne spotkania partnerów projektu na platformie Teams. Omawiano końcowe założenia projektu w nowej pandemicznej rzeczywistości.

W dniach 23-25.06.2021 roku odbyło się ostatnie, duże trzydniowe spotkanie partnerów projektu. Z założenia i planu pracy miało odbyć się w Berlinie (Niemcy), niestety w związku z ogólnoświatową sytuacją konferencję przeprowadzono zdalnie (Teams). W ograniczonych warunkach, bez bezpośrednich spotkań, zaprezentowano efekty ponad dwuletniej współpracy. Link do prezentacji tutaj.