Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego” - 27.03.2019

 - Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”

 W dniu 22 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie odbyło się Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”. Funkcję prezesa stowarzyszenia pełni, w imieniu Powiatu Goleniowskiego, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są prawie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu goleniowskiego, zaś członkami wspierającymi – osoby fizyczne i osoby prawne m.in. Nadleśnictwo Goleniów, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok i uchwalono plany działalności Stowarzyszenia na okres 2019 roku. Omówiono też prace nad określeniem istotnych potrzeb w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, na które może mieć wpływ działalność Stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania Starosta podziękował wszystkim za wsparcie organizacyjne i finansowe Stowarzyszenia. 
  
  Głównym obszarem działań Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego jest porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie przestępczości na terenie naszego powiatu. 

  Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, więc można przekazać na jego działalność 1% podatku. Numer KRS 0000254666. Wesprzyj działania podnoszące bezpieczeństwo w naszym powiecie!

 - Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”
 - Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”
 - Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”
 - Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”