KONKURS MIĘDZYSZKOLNY - „CZYTANIE – MOJA PASJA” - 11.04.2018 r.

 -

  Dnia 5 kwietnia  2018 roku w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs na Najlepszą Recenzję Książki oraz Artystyczne Czytanie Prozy, pt.: ,,Czytanie – moja pasja”. Celem konkursu była promocja literatury i czytelnictwa, popularyzacja literatury pięknej, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, poszukiwanie literackich wzorców, wartości, a przede wszystkim podczas konkursu zobaczyliśmy to, o czym często mówi się, że to „gatunek na wymarciu” - czytającą młodzież, która nie robi tego „bo musi”, a dlatego że lubi i robi to z ogromną przyjemnością. Organizatorem konkursu międzyszkolnego był zespół polonistek. W konkursie wzięło udział pięć  uczennic z nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych 

  •  3 uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie – Adianna Kukiełka, Łucja Uhura i Weronika Gargulińska (opiekun Pani Izabela Koladyńska),
  •  2 uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – Wiktoria Krawczyk (opiekun Pani Grażyna Wawrzyniak) i Aleksandra Lisowska (opiekun Pani Katarzyna Kijana).

Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu recenzji wybranej książki, drugi natomiast na artystycznym odczytaniu wybranego fragmentu utworu, który się recenzowało.
Wystąpienie uczestników oceniała Szanowna Komisja Konkursowa, w której skład wchodziły:

  •  Pani Kazimiera Fecak – kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Od niedawna będąca na zasłużonej emeryturze.
  •  Pani Anna Długosz  – psycholog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
  •  Pani Jolanta Gornowska – instruktor teatralny i nauczyciel logopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Nowogardzie.

Uczestnicy losowali swoją kolejność poprzez wyciąganie numerków. Kiedy wszyscy odczytali swoje fragmenty, Jury udało się na naradę, a w tym czasie uczestnicy i opiekunowi mogli skosztować przygotowanego poczęstunku, można było napić się czegoś ciepłego, a także zjeść coś słodkiego.
Po naradzie i zsumowaniu punktów z obu etapów, komisja ustaliła, że:

I miejsce zajęła Adrianna Kukiełka z II LO w Nowogardzie
II miejsce zajęła Łucja Uhura z II LO w Nowogardzie
III miejsce zajęła Aleksandra Lisowska z ZSP Nowogard

Wszystkim uczestniczkom wręczono dyplomy natomiast laureatki trzech pierwszych miejsc otrzymały także nagrody książkowe, które zasponsorowała Rada Rodziców działająca przy ZSP w Nowogardzie. Gratulujemy czytelniczkom ich pasji!

Informacja oraz zdjęcia ZSP Nowogard.