numery telefonów - 12.04.2013

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

tel. 91 471 02 65
fax. 91 471 02 00

Zgodnie z art. 63. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Poniżej podane adresy e-mail do poszczególnych pracowników nie są adresami Urzędu i nie służą do załatwiania spraw za ich pośrednictwem. Służą one jedynie do celów informacyjnych.

Spis telefonów wewnętrznych

imię i nazwiskopokójfunkcjatelefone-mail
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - 91 471 0265
Tomasz Kulinicz 121 Starosta Goleniowski 91 471 0205
Tomasz Stanisławski 121 Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego 91 471 0205
Kazimierz Ziemba 217 Przewodniczący Rady Powiatu 91 471 0203
Zbigniew Mazur 109 Skarbnik Powiatu 91 471 0210 skarbnik@powiat-goleniowski.pl
Anna Stępień-Buryszek 315 Sekretarz Powiatu 91 471 0220 sekretarz@powiat-goleniowski.pl
Andrzej Siwy 310 Członek Zarządu Powiatu 91 471 0270
Krzysztof Czerwiński 3 Audytor Wewnętrzny 91 471 0244
Irena Henkelman 6 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 91 471 0209
Agnieszka Rutkowska Administrator Bezpieczeństwa Informacji 91 407 2568
Tomasz Grzelak 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Przemysław Piątas 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Biuro Rady Powiatu
Agata Ostrowska 220 91 471 0215
Biuro Obsługi Interesanta
Maria Śmieszchała BOI 91 471 0265
Agnieszka Cios BOI 91 471 0265
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Anna Truszkiewicz 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Magdalena Róż 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Ewa Biegańska 125 Zarząd Powiatu 91 471 0223
Iwona Rosołowska 119 91 471 0224
Renata Górnicka 119 91 471 0224
Adrian Pawłowski 125 91 471 0223
Daniel Rutkowski 316 Informatyk 91 471 0222
Jerzy Sadowski 316 Informatyk 91 471 0222
Jacek Kręwicki 120 Kierowca 91 471 0246
Edyta Banaś 315 91 471 0254
Ewa Chilkiewicz 7 Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia 91 471 0221
Agnieszka Rutkowska Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 407 2568
Antczak Jan, Doniak Krzysztof Obsługa budynku przy Pl. Wolności 9 w Nowogardzie 91 392 5982
Wydział Finansowy
Anna Pawlaczyk 112 Główny Księgowy 91 471 0256
Katarzyna Bartoszewicz 111 91 471 0213
Lidia Ksiądzyna 111 91 471 0213
Małgorzata Strumińska 111 91 471 0213
Halina Jakimowicz 113 91 471 0214
Magdalena Broszkowska-Pałka 113 91 471 0214
Aneta Mazur-Tomasiak 114 91 471 0225
Marika Lipińska 114 91 471 0225
Beata Słaba 122 91 471 0212
Agnieszka Paś 122 91 471 0212
Maja Matysiak 122 91 471 0212
Referat Budżetu, Planowania i Analiz
Barbara Bąk 110 91 471 0211
Alicja Śniechowska 122 91 471 0212
Wydział Komunikacji
Małgorzata Cebrzyńska 103A Dyrektor 91 471 0230
Wioleta Wojciechowska 105 Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów 91 471 0231
Agnieszka Kwiatkowska 105 transport drogowy 91 471 0231
Kornela Ruszkiewicz 101 rejestracja 91 471 0284/285/286
Patrycja Perlak 101 rejestracja 91 471 0284/285/286
Bartosz Paszkowski 101 rejestracja 91 471 0284/285/286
Paulina Kolarz 102 prawa jazdy 91 471 0232
Małgorzata Szwal 102 prawa jazdy 91 471 0232
Marcin Szwarc 102 prawa jazdy 91 471 0232
Monika Pietruszewska filia w Nowogardzie 91 57-92-702
Monika Kluska filia w Nowogardzie 91 57-92-703
WK FAX 91 471 0233
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Renata Chomińska 207 Dyrektor 91 471 0216
Agnieszka Preisner-Marków 201 91 471 0217
Izabela Furmańska 201 91 471 0218
Sylwia Dzidziul 201 91 471 0218
Wydział Architektury i Budownictwa
Małgorzata Obuchowska 213 Dyrektor 91 471 0226
Iwona Mirecka 210 91 471 0228
Tatiana Dobrowolska 210 91 471 0228
Anna Wojtanek 210 91 471 0228
Mateusz Pleskot 211 91 471 0228
Dominika Świadek 211 91 471 0228
Monika Jakimowicz 212 91 471 0248
Małgorzata Jusiak 212 91 471 0248
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Katarzyna Król-Korpalska 307 p.o. Dyrektor 91 471 0235
Ewa Preisner 301 91 471 0237
Katarzyna Pluta 301 91 471 0237
Andrzej Mucek 302 91 471 0236
Roksana Jaros-Leszczyńska 302 91 471 0236
Piotr Gregorczyk 302 91 471 0236
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Monika Kachnowicz 203A Dyrektor 91 471 0240
Grażyna Trzeciak 202 91 471 0238
Magdalena Kacprzak 202 91 471 0238
Olga Piekarczyk 202 91 471 0238
Ewelina Konwińska 203 91 471 0239
Stanisław Palczak 203 91 471 0239
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Mituła 405 Dyrektor 91 471 0250
Magdalena Śledzińska-Chabraszewska 404 91 471 0242
Aleksandra Spałek 404 91 471 0251
Agata Wachowiak 404 91 471 0243
Marzena Karmazyn-Kanonowicz 404 91 471 0251
Jarosław Górski 404 91 471 0243
Dominik Okunek 404 91 471 0250
WIR 404 FAX 91 471 0249
Wydział Dróg Powiatowych
Bogusław Zaborowski 400 Dyrektor 091 471 0290
Paweł Szalimow 400 091 471 0291
Romuald Łagowski 400 091 471 0291
Irena Marciniak 400 091 471 0292
Alicja Macikowska 400 091 471 0293
Marta Banaś 400 Podinspektor ds. Zarządzania Ruchem 091 471 0292
Ewa Rast Kierownik Obwodu Drogowego w Goleniowie 609-674-231
Stanisław Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Nowogardzie 609-674-246
Wiktor Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Maszewie 609-674-253
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Andrzej Roszatycki 19 p.o. Dyrektora - Geodeta Powiatowy 91 471 0207
Mariola Roszyk 24 p.o. Zastępca Dyrektora 91 471 0229
Emilia Domańska 10 Zasób geodezyjny – wydawanie map 91 471 0276
Kornela Rymarczyk 10 Zasób geodezyjny – wydawanie map 91 471 0276
Halina Rabczewska 14 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - reprodukcja materiałów z zasobu 91 471 0277
Grażyna Kulda 14 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - reprodukcja materiałów z zasobu 91 471 0277
Danuta Świątek 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Hanna Flis 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Aneta Mróz 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Monika Jagiełło 20 Pracownia Informatyczna 91 471 0279
Marta Dawid 20 Pracownia Informatyczna 91 471 0279
Małgorzata Ozimek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0272
Agnieszka Turek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0273
Jerzy Okoń 22 Pracownia Informatyczna 91 471 0274
Małgorzata Kruk 23 Ewidencja Gruntów i Budynków – wydawanie wypisów 91 471 0275
Katarzyna Krawczyk 23 Ewidencja Gruntów i Budynków - wydawanie wypisów 91 471 0275
Karolina Łaszuk 310 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0280
Przemysław Ozimek 310 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0280
Anna Tomaszewicz 311 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0278
Marzena Majdan 311 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0278
Renata Kiełbasińska 312 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0281
Monika Zajęcka 312 Pracownia Informatyczna 91 471 0281
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Barbara Mickiewicz ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Przewodnicząca 91 418 36 08
Patrycja Jaworska ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Sekretarz 91 418 36 08