Rada Powiatu - 13.04.2013

LISTA RADNYCH RADY POWIATU W GOLENIOWIE V KADENCJI 2014-2018

1. Baryluk-Starczewska Beata - Radna
2. Chodyko Teresa - Radna
3. Faryniarz Danuta - Radna
4. Fedeńczak Marcin - Wiceprzewodniczący Rady
5. Grodź Bogusław - Radny
6. Górzny Sylwester - Radny
7. Gulbinowicz Paweł - Radny
8. Jarlaczyńska Jolanta - Radna - Członek Zarządu
9. Korkosz Józef - Radny
10. Kotwicka Łucja - Radna
11. Kulinicz Tomasz - Starosta Goleniowski
12. Lembas Kazimierz - Radny
13. Siwek Czesław - Radny
14. Soroczyński Leszek - Radny - Członek Zarządu
15. Stanisławski Tomasz - Wicestarosta
16. Wasiluk Krzysztof - Radny
17. Włodarczyk Wojciech - Radny
18. Ziemba Kazimierz - Przewodniczący Rady
19. Żabicka Izabela - Wiceprzewodniczący Rady