Zarząd Powiatu - 13.04.2013

 

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1 Tomasz Kulinicz Starosta
2 Tomasz Stanisławski Wicestarosta
3 Jolanta Jarlaczyńska  
4 Leszek Soroczyński  
5 Andrzej Siwy