Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę.

Dyżyry aptek 2017:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 1.01.2017-1.01.2018 r. 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów w okresie od 1.04.2017-3.05.2017 r.

UWAGA!

W dniu 1 i 4 maja 2017 r. dyżur pełni apteka Epiona ul. Szarych Szeregów 7B lok. 2 w Goleniowie,

2 maja 2017 r. apteka Panaceum ul. Piaskowa 3 w Goleniowie,

16 czerwca 2017 r.  apteka Euro-Apteka ul. Szczecińska 4 w Goleniowie.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard w okresie od 1.04.2017-3.05.2017 r.

Rozkład dyżurów w Stepnicy od 1.04.2017 r. do 3.05.2017 r.