Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę.

Dyżyry aptek 2017:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 1.02.2017-1.01.2018 r. 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów w październiku.

UWAGA!

W dniu 8, 14, 20 października 2017 r. dyżur pełni apteka Na Sportowej ul. Sportowa 6 w Goleniowie.
W dniu 10 października 2017 r. dyżur pełni apteka Ledan ul. Pocztowa 1 w Goleniowie.
w dniu 7 października 2017 r. dyżur na trenie miasta Goleniowa pełni apteka Dr Max ul. Pocztowa 43 w Goleniowie.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard w październiku.

Rozkład dyżurów w Stepnicy w październiku.