Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Nowogardzie - 08.11.2018 r.

 -

   W dniu 8 listopada 2018 roku Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz dokonał uroczystego otwarcia inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowogardzie". W odbiorze uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Ziemba, radni Powiatu i Gminni, Dyrektor i pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych, wykonawcy zadania oraz Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko. Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, remont ciągów pieszych, zatok parkingowych i wjazdów do posesji za kwotę ok. 571 000 zł. Wykonawcą była lokalna firma PRD Nowogard. Inwestycja była realizowana wspólnie z Gminą Nowogard. Wkład gminy wynosił 50 % wartości wykonanej inwestycji. Była to kolejna, potrzebna i długo wyczekiwana przez mieszkańców gminy Nowogard inwestycja. Wszystkim  życzymy bezpiecznego, a także w pełni komfortowego użytkowania i  dziękujemy za wyrozumiałość oraz cierpliwość podczas budowy.