PROGRAM „SPOŁECZNIK” - 11.10.2017 r.

 -

  We wrześniu bieżącego roku Stowarzyszenie „NASZE SZANSE” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie rozpoczęło realizację projektu pt. „Aktywność kulturalna, jako alternatywna forma profilaktyki uzależnień” w ramach programu „SPOŁECZNIK 2017”, realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.
  Realizacja projektu odbywa się poprzez udział podopiecznych stowarzyszenia w różnych formach kultury. Pierwszy wyjazd to udział w spektaklu Teatru Lalek „Pleciuga”  w Szczecinie. Podopieczni obejrzeli przedstawienie pt. „Wodna opowieść” oraz mieli okazję poznać teatr od kulis. Zwiedzili garderobę, kulisy, pracownie, a także poznali historię teatru. Po przedstawieniu dzieci udały się na pyszny poczęstunek do naleśnikarni.

Infromacja oraz zdjęcia SOSW Nowogard.