wersja dla słabowidzących

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 5 lutego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - 05.02.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 5 lutego 2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art.422 w związku z art.450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2408 t.j.) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. 2024 poz.109), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku:
 


Nr okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym
Nr 1 Gmina Goleniów 8
Nr 2
Gmina Nowogard
 
6
Nr 3 Gminy: Maszewo, Stepnica, Osina, Przybiernów 5


Na siedzibę Powiatowej Komisji Wyborczej wyznacza się budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 pok. 123, tel: 91 471 02 05, fax 91 471 02 00.

Starosta Goleniowski
Tomasz Stanisławski

Załącznik:
  • Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 5 lutego 2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - pobierz