wersja dla słabowidzących

Przebudowa drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów II etap - 05.03.2024

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów II etap".
  • Kwota dofinansowania wynosi: 3 899 695,51 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 7 799 391,02 zł

Wykonawca:
PRD Nowogard Spółka Akcyjna
ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard

Koszt inwestycji: 7 694 841,02 zł
dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakres zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna  Łąka. Projekt przebudowy zakłada utrzymanie dotychczasowej klasy drogi powiatowej klasy Z. Projekt uwzględnia:
- Klasa techniczna drogi - Z
- Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h
- Kategoria ruchu - KR-3
- Liczba pasów ruchu jezdni - 2
- Szerokość jezdni 6,00m ( dwa pasy ruchu po 3,00m )
- Azyl - wyspa spowalniająca na jezdni szer. 2,00m
- Pobocza utwardzone szer. 0,50m - 1,00m
- Zjazdy o szerokości od 3,00m d0 5,50m
- Długość drogi w ramach przebudowy - 1.512,00m

Droga powiatowa nr 4101 Z wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego powiatu goleniowskiego na terenie gminy Goleniów. Odcinek drogi powiatowej nr 4101 Z objęty planowaną przebudową generalnie znajduje się w obszarze zabudowanym (m. Czarna Łąka). Początek objęty zakresem opracowania znajduje się w km 0+000,00 ( W1). Koniec objęty zakresem opracowania znajduje się w km 1+512,00 ( W16 ).
 
Nadzór inwestorski:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin