wersja dla słabowidzących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie - 12.04.2013

 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
tel. 91 39 20 108
e-mail: sosw@smj.pl
Dyrektor: Joanna Kowalczyk

www.soswnowogard.edupage.org

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie jest placówką o charakterze dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne, korekcyjne i o charakterze resocjalizacyjnym. Osiągnięcie możliwie wszechstronnego ich rozwoju umysłowego, psychicznego i fizycznego, w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod oraz przygotowanie do wyboru zawodu i podjęcia pracy.

W skład SOSW wchodzą:
Szkoła Podstawowa: 4 oddziały i Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym,
Gimnazjum: 4 oddziały i Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 4 oddziały.
Internat: 4 grupy. 

 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie