wersja dla słabowidzących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie - 12.04.2013

 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
tel. (91) 392 01 08
e-mail: sekretariat@soswnowogard.pl
Dyrektor: Joanna Kowalczyk

www.soswnowogard.edupage.org

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie jest placówką o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne, korekcyjne i o charakterze resocjalizacyjnym oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego ich rozwoju umysłowego, psychicznego i fizycznego za pomocą specjalnych metod, a także przygotowanie do wyboru zawodu i podjęcia pracy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonuje od 1982 roku i jest jedną z wielu placówek oświatowych w Nowogardzie. W Ośrodku funkcjonują następujące szkoły:

1)    Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2)    Branżowa Szkoła I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3)    Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dysponujemy pełną bazą lokalową i dydaktyczną:

•    salką korekcyjną,
•    siłownią,
•    salą do terapii EEG biofeedback,
•    salą Doświadczania Świata,
•    salą Integracji Sensorycznej,
•    pracownią komputerową połączoną w sieć lokalną (z dostępem do Internetu),
•    pracowniami przedmiotowymi i klasopracowniami,
•    gabinetami zajęć rewalidacyjnych,
•    gabinetem logopedycznym,
•    biblioteką z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
•    świetlicą dzienną,
•    terenem rekreacyjno-sportowym (boisko do koszykówki, plac zabaw, zewnętrzna siłowania, zielona klasa).

Ośrodek posiada Internat dla dzieci i młodzieży spoza Nowogardu. Ośrodek to placówka, gdzie młody człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole ogólnodostępnej.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie