wersja dla słabowidzących

Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie - 12.04.2013

 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie

ul Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel. (91) 418 28 21
e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
Dyrektor: Michał Grycz

Strona szkoły: www.zs1goleniow.edu.pl

W skład Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie wchodzą:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie – klasy o profilach:

- matematyczno – fizyczny,
- biologiczno – chemiczny,
- językowy,
- humanistyczny.

Technikum Nr 1 w Goleniowie – kształcenie w zawodach:

- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik informatyk z innowacją e-sport,
- technik spedytor,
- technik logistyk,
- technik organizacji turystyki,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik programista z innowacja programowania maszyn CNC.

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe.


Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynkach przy ul. Maszewskiej 6 oraz przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie.

Większość klas liceum jest objęta patronatem uczelni i szkół wyższych. W ramach umów patronackich uczniowie uczestniczą w cyklicznie odbywających się wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych, a także w zajęciach, które odbywają się w pracowniach doświadczalnych i laboratoriach. Rozwój uczniów to priorytet szkoły. Szkoła wspiera uczniów utalentowanych w różnych dziedzinach wiedzy i sportu. Od wielu lat szkoła posiada certyfikaty: „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła z życiem”, realizując działania programów społecznych oraz organizując szereg akcji profilaktycznych i działań wolontariatu. Zespół Szkół nr 1 oferuje młodzieży bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących ją do matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Lokalizacja szkoły, bardzo dobra baza lokalowa, możliwość prowadzenia zajęć na hali widowiskowo - sportowej oraz na basenie pływackim ma znaczący wpływ na spektakularne osiągnięcia uczniów w wielu dyscyplinach sportowych. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w lekkiej atletyce, pływaniu, piłce siatkowej, koszykowej oraz w piłce nożnej godnie reprezentując szkołę na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Ponadto młodzież realizuje działania wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Programu ERASMUS+. Szkoła współpracuje z szeregiem pracodawców działających na lokalnym rynku. W ramach tej współpracy uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe finansowane ze środków UE. Systematyczny udział w oferowanych młodzieży zajęciach i wyjazdach na staże zagraniczne daje jej duże możliwości rozwoju, a także pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów i samorealizację.

Na terenie szkoły uczniowie oraz ich rodzice mogą również korzystać z porad pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego. Od 2001 roku Szkoła współpracuje z Kaufmannische Schule w Greifswaldzie.  Wszystkie działania nauczycieli, uczniów oraz sukcesy młodzieży, zarówno te naukowe, jak i sportowe sprawiają, że praca dydaktyczna i trenerska daje powody do satysfakcji, a także jest wyznacznikiem jakości pracy szkoły.

 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 - Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie