wersja dla słabowidzących

I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie - 12.04.2013

 -  I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard,
tel. (91) 392 02 13
adres e-mail: lo1@lo1.nowogard.ids.pl
Dyrektor: Karina Surma

Strona szkoły: http://lo1.nowogard.pl/

I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie jest szkołą z ponad 75-letnią tradycją. Otwiera perspektywy nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, czy też zdanie matury, ale z pewnością umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji swoich uczniów. Szkoła bowiem wspiera i promuje sukcesy wychowanków w każdej dziedzinie: naukowej, sportowej oraz społecznej.

Choć jest niewielką placówką oświatową to atmosfera tej szkoły jest niepowtarzalna. Nauczyciele są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt. Uczniowie zaś chętnie angażują się w życie szkoły, organizując imprezy i uroczystości szkolne, które na stałe wpisują się w szkolny kalendarz.

Szkoła realizuje szereg projektów i stwarza możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, przygotowujących do matury. W tej szkole można posiąść wiedzę, ale również zdobyć określone umiejętności, które zdecydowanie bardziej pozwolą odnaleźć się na rynku pracy.

W I LO w Nowogardzie, każdy może realizować własne pasje, co pozwoli na pogłębienie wiedzy z ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów.

Ciekawa oferta edukacyjna szkoły, cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów także z ościennych powiatów.

Klasa ogólna przygotowana została dla uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych konkretnych życiowych planów, ale odczuwają potrzebę wszechstronnego rozwoju, chętni są do zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów.

Klasa językowa to oferta dla uczniów, którzy zamierzają doskonalić posiadane umiejętności językowe. Zwiększona liczba godzin nauki języka angielskiego zapewnia przygotowanie do skutecznego posługiwania się nim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego.

Klasa policyjna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości służbą w policji lub innych jednostkach mundurowych. Ukończenie klasy policyjnej daje szansę na kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Klasa przyrodnicza przygotowana jest z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłą edukację z naukami przyrodniczymi, ratownictwem medycznym oraz medycyną. Profil klasy jest tak przygotowany, aby uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-medyczne, poszerzyć swoją wiedzę o problemach zdrowia człowieka.

Podstawowym celem kształcenia w każdej klasie z dodatkowymi zajęciami jest dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego.

Liceum realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, zapewniając uczniom możliwość rozwoju w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną. Kadra pedagogiczna, to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w wielu dziedzinach nauki. Organizacja pracy szkoły uwzględnia sytuację uczniów dojeżdżających.

 
 -  I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie