wersja dla słabowidzących

I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie - 12.04.2013

 -  I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard,
tel. 91-39-20-213
adres e-mail: lo1@lo1.nowogard.ids.pl
Dyrektor: Karina Surma

strona szkoły: www.lo1.nowogard.ids.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie jest szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Otwiera perspektywy nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, czy też zdanie matury, ale z pewnością umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji swoich uczniów.

Szkoła wspiera i promuje sukcesy wychowanków, w każdej dziedzinie: naukowej, sportowej, społecznej. Znaczące osiągniecia uczniów oraz nauczycieli przyczyniły się do uzyskania przez szkołę tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.

Choć jest niewielką placówką oświatową to atmosfera tej szkoły jest niepowtarzalna. Nauczyciele są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt. Uczniowie zaś chętnie angażują się w życie szkoły, organizując imprezy i uroczystości szkolne, które na stałe wpisują się w szkolny kalendarz.

Od ponad dwudziestu lat szkoła prowadzi wymianę młodzieżową ze szkołą z Oskar- Picht Gymnasium w Pasewalku. Podczas spotkań uczniowie wspólnie uczestniczą w projektach, warsztatach, szkoleniach, poznają swoją kulturę.

Szkoła realizuje szereg projektów i stwarza możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, przygotowujących do matury. W tej szkole można posiąść wiedzę, ale również zdobyć określone umiejętności, które zdecydowanie bardziej pozwolą odnaleźć się na rynku pracy.

I LO w Nowogardzie jest jedyną placówką w powiecie goleniowskim, która prowadzi klasę o profilu policyjnym. Uczniowie tej klasy oprócz realizowanego w tych klasach programu szkolenia poznają specyfikę służb mundurowych.

W organizację pracy placówki na stałe wpisała się klasa o profilu policyjnym, której program realizowany jest na zasadzie innowacji pedagogicznej. Od lat funkcjonuje klasa humanistyczna, której uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, teatralne i prasowe. Profil przyrodniczy obejmuje nauki ścisłe chemię i biologię, dodatkowe zajęcia z edukacji ratowniczo-medycznej prowadzone są przez ratownika medycznego.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną. Kadra pedagogiczna, to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w wielu dziedzinach nauki. Organizacja pracy szkoły uwzględnia sytuację uczniów dojeżdżających.

W I LO w Nowogardzie, każdy może realizować własne pasje, co pozwoli na pogłębienie wiedzy z ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów.

 -  I Liceum Ogólnokształcące im ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie