wersja dla słabowidzących

Przebudowa drogi powiatowej nr 4158 Z Osina - Mosty na odcinku Mosty – Burowo - 07.08.2023

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla projektu pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4158 Z Osina - Mosty na odcinku Mosty – Burowo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
  1. Kwota dofinansowania wynosi 2 328 781,23 zł
  2. Całkowita wartość inwestycji: 4 657 562,46 zł
Projekt przebudowy zakłada utrzymanie dotychczasowych klas drogi powiatowej nr 4158 Z - klasy L, droga lokalna. Do rozwiązań projektowych przyjęto prędkość projektową 30 km/h. Projektowana oś drogi oznaczona wierzchołkami od W-1 do W-19 jest odnośnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1, arkusz 1a , 1b , 2 , 3 , 4. Załamania osi jezdni od 0,08° do 1,51°. Załamania trasy o kacie zwrotu powyżej 3 o wyokrąglono łukami poziomymi R=100, R=120, R=135, R=150, R=180, R=200, R=250, R=350, R=400 i R=450. Projektowane elementy geometrii podano na planie sytuacyjno – wysokościowym (w projekcie zagospodarowania terenu) oraz na profilu podłużnym. Geometrię osi jezdni opracowano w układzie współrzędnych geodezyjnych.

Parametry projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 4158 Z:
  • Długość drogi w ramach przebudowy - 2092 m
  • Szerokość jezdni drogi - 6,00 m ( dwa pasy ruchu po 3,00 m)
  • Szerokość zjazdów ; od 4,00 m do 5,00 m
  • Szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m
Rodzaje nawierzchni:
  • Jezdnia i skrzyżowanie - beton asfaltowy AC, alternatywnie mieszanki mineralno asfaltowe wytworzone na zimno
  • zjazdy - beton asfaltowy AC,alternatywnie mieszanki mineralno asfaltowe wytworzone na zimno
  • zjazdy - kostka brukowa betonowa
  • ciągi piesze - kostka brukowa betonowa
Informacja: Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji