wersja dla słabowidzących

numery telefonów - 12.04.2013

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

tel. 91 471 02 65
fax. 91 471 02 00

Zgodnie z art. 63. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Poniżej podane adresy e-mail do poszczególnych pracowników nie są adresami Urzędu i nie służą do załatwiania spraw za ich pośrednictwem. Służą one jedynie do celów informacyjnych.

imię i nazwiskopokójfunkcjatelefone-mail
Spis telefonów wewnętrznych
Tomasz Stanisławski 121 Starosta Goleniowski 91 471 0205
Tomasz Kulinicz 121 Wicestarosta Goleniowski 91 471 0205
Witold Kaleczyc 217 Przewodniczący Rady Powiatu 91 471 0203
Anna Stępień-Buryszek 315 Sekretarz Powiatu 91 471 0220 sekretarz@powiat-goleniowski.pl
Zbigniew Mazur 109 Skarbnik Powiatu 91 471 0210 skarbnik@powiat-goleniowski.pl
Tomasz Grzelak 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Przemysław Piątas 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Irena Henkelman 6 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 91 471 0209 rzecznik@powiat-goleniowski.pl
Krzysztof Czerwiński 120 Audytor Wewnętrzny 91 471 0244
Marta Banaś 400 Inspektor ds. Zarządzania Ruchem 91 471 0292
Biuro Rady Powiatu
Agata Ostrowska 220 91 471 0215
Biuro Obsługi Interesanta
Maria Śmieszchała BOI 91 471 0265
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Nikola Deskiewicz 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Olga Zaborowska 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Ewa Biegańska 125 Inspektor ds. Zarządu Powiatu 91 471 0221
Anna Salamon 125 91 471 0224
Ewa Chilkiewicz 119 Ochrona zdrowia 91 471 0295
Magdalena Róż 119 91 471 0295
Daniel Rutkowski 316 Informatyk 91 471 0222
Mateusz Wachowiak 316 Informatyk 91 471 0222
Justyna Nowacka 315 Kadry 91 471 0254
Edyta Banaś 7 91 471 0224
Jacek Kręwicki Kierowca
Agnieszka Rutkowska budynek PSP w Goleniowie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 407 2568
Mirosław Maczan budynek PSP w Goleniowie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 407 2568
Antczak Jan, Doniak Krzysztof Obsługa budynku przy Pl. Wolności 9 w Nowogardzie 91 392 5982
Wydział Finansowy
Anna Pawlaczyk 112 Główny Księgowy 91 471 0256
Alicja Śniechowska 111 91 471 0213
Andżelika Chorążewska 111 91 471 0213
Lidia Ksiądzyna 111 91 471 0213
Małgorzata Strumińska 111 91 471 0213
Halina Jakimowicz 113 91 471 0214
Magdalena Broszkowska-Pałka 113 91 471 0214
Sylwia Wywioł 113 91 471 0214
Aneta Mazur-Tomasiak 114 Płace 91 471 0225
Beata Słaba 122 91 471 0212
Anita Szmyt 122 VAT 91 471 0212
Referat Budżetu, Planowania i Analiz
Barbara Bąk 110 91 471 0211
Maja Matysiak 122 91 471 0212
Wydział Komunikacji
Małgorzata Cebrzyńska 106 Dyrektor 91 471 0230
Bartosz Paszkowski 101 Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów 91 471 0231
Kornela Ruszkiewicz 101 transport drogowy 91 471 0231
Agnieszka Kwiatkowska 101 transport drogowy 91 471 0231
Marcin Szwarc 101 usuwanie pojazdów 91 471 0287
Małgorzata Szczęsna 102 prawa jazdy 91 471 0232
Aleksandra Tomkalska 102 prawa jazdy 91 471 0232
Monika Pietruszewska 102 prawa jazdy 91 471 0232
Dorota Karmazyn 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Natalia Popieluch 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Agnieszka Bartoszczyk 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Sandra Maranowska 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
WK FAX 91 471 0233
Wydział Oświaty i Sportu
Renata Chomińska 205 Dyrektor 91 471 0216
Agnieszka Preisner-Marków 201 91 471 0217
Sylwia Dzidziul 201 91 471 0218
Agnieszka Ościłowska 201 91 471 0218
Wydział Architektury i Budownictwa
Iwona Mirecka 210 91 471 0227
Paulina Cieślik 211 91 471 0228
Natalia Stasiek 211 91 471 0228
Marzena Krawczyk 211 91 471 0228
Monika Chylicka 212 91 471 0248
Małgorzata Jusiak 212 91 471 0248
Wydział Ochrony Środowiska
Katarzyna Król-Korpalska 306 Dyrektor 91 471 0235
Izabela Witowska-Gizińska 301 Nadzór nad lasami - zaświadczenia 91 471 0237
Przemysława Gregorowicz 301 Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, rejestr zwierząt egzotycznych 91 471 0237
Katarzyna Pluta 302 Karty wędkarskie, Gospodarka odpadowa 91 471 0236
Roksana Jaros-Leszczyńska 302 Poz. na wprowadzenie gazów i pyłów, geologia, zgłoszenia pól elektromagnetycznych 91 471 0236
Magdalena Lewkowicz-Lewandowska 302 Usuwanie drzew lub krzewów 91 471 0236
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Monika Kachnowicz 203A Dyrektor 91 471 0240
Anna Kubiak 202 91 471 0238
Magdalena Kacprzak 202 91 471 0238
Marta Wagner-Raźniak 202 91 471 0238
Ewelina Konwińska 203 91 471 0239
Martyna Puciłowska 203 91 471 0239
Leszek Olech 203 91 471 0239
Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji
Bogusław Zaborowski 400 Dyrektor 91 471 0290
Paweł Szalimow 400 91 471 0291
Monika Nadolska 400 91 471 0293
Magdalena Śledzińska-Chabraszewska 404 Zamówienia publiczne 91 471 0242
Aleksandra Spałek 404 Zamówienia publiczne 91 471 0251
Agata Wachowiak 404 Zamówienia publiczne 91 471 0243
Jarosław Górski 404 91 471 0243
Dominik Okunek 404 Przejazdy nienormatywne, Zamówienia publiczne 91 471 0250
Ewa Rast Kierownik Obwodu Drogowego w Goleniowie 609-674-231
Stanisław Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Nowogardzie 609-674-246
Wiktor Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Maszewie 609-674-253
FAX 91 471 02 49
Referat Promocji i Współpracy
Adrian Pawłowski 105 Kierownik 91 471 0223 promocja@powiat-goleniowski.pl
Marzena Karmazyn-Kanonowicz 105 91 471 0223
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Andrzej Siwy 310 Geodeta Powiatowy 91 471 0270
Mariola Roszyk 19 Zastępca Dyrektora 91 471 0229
Natalia Wójcik 23 Wydawanie wypisów i rejestrów 91 471 0275
Beata Daniecka 10 Zasób geodezyjny i kartograficzny – wydawanie map 91 471 0276
Roksana Baszak 10 Zasób geodezyjny i kartograficzny – reprodukcja materiałów zasobu 91 471 0277
Aneta Świątek 14 Zasób geodezyjny i kartograficzny – reprodukcja materiałów z zasobu 91 471 0277
Jolanta Rachwał 15 Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej, pracownia informatyczna 91 471 0271
Hanna Flis 15 Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej 91 471 0271
Aneta Mróz 15 Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej 91 471 0271
Emilia Kalata 20 Pracownia Informatyczna 91 471 0279
Monika Jagiełło 20 Pracownia Informatyczna 91 471 0279
Małgorzata Ozimek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0272
Agnieszka Turek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0273
Małgorzata Kruk 22 Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej, pracownia informatyczna 91 471 0274
Klaudia Banachewicz 24 Pracownia Informatyczna 91 471 0207
Przemysław Ozimek 310 Ewidencja gruntów i budynków 91 471 0280
Patrycja Mikoda 311 Ewidencja gruntów i budynków 91 471 0278
Anna Tomaszewicz 311 Ewidencja gruntów i budynków 91 471 0278
Ewa Szkólnik 312 Ewidencja gruntów i budynków 91 471 0281
Renata Kiełbasińska 312 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0281
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Barbara Mickiewicz ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Przewodnicząca 91 418 36 08
Patrycja Jaworska ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Sekretarz 91 418 36 08
Natalia Rabikowska ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 91 418 36 08