wersja dla słabowidzących

numery telefonów - 12.04.2013

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

tel. 91 471 02 65
fax. 91 471 02 00

Zgodnie z art. 63. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Poniżej podane adresy e-mail do poszczególnych pracowników nie są adresami Urzędu i nie służą do załatwiania spraw za ich pośrednictwem. Służą one jedynie do celów informacyjnych.

imię i nazwiskopokójfunkcjatelefone-mail
Spis telefonów wewnętrznych
Tomasz Stanisławski 121 Starosta Goleniowski 91 471 0205
Tomasz Kulinicz 121 Wicestarosta Goleniowski 91 471 0205
Jolanta Jarlaczyńska 217 Przewodnicząca Rady Powiatu 91 471 0203
Anna Stępień-Buryszek 315 Sekretarz Powiatu 91 471 0220 sekretarz@powiat-goleniowski.pl
Zbigniew Mazur 109 Skarbnik Powiatu 91 471 0210 skarbnik@powiat-goleniowski.pl
Tomasz Grzelak 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Przemysław Piątas 317 Biuro Prawne 91 471 0208
Irena Henkelman 6 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 91 471 0209
Krzysztof Czerwiński 120 Audytor Wewnętrzny 91 471 0244
Marta Banaś 400 Podinspektor ds. Zarządzania Ruchem 91 471 0292
Jowita Pawlak Stanowisko ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych
Anna Salomon 7 Archiwista 91 471 0246
Biuro Rady Powiatu
Agata Ostrowska 220 91 471 0215
Biuro Obsługi Interesanta
Maria Śmieszchała BOI 91 471 0265
Agnieszka Cios BOI 91 471 0265
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Nikola Deskiewicz 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Emilia Leszto 121 Sekretariat 91 471 0205 sekretariat@powiat-goleniowski.pl
Ewa Biegańska 125 Inspektor ds. Zarządu Powiatu 91 471 0221
Ewa Chilkiewicz 125 91 471 0221
Iwona Rosołowska 119 91 471 0224
Magdalena Róż 119 91 471 0224
Daniel Rutkowski 316 Informatyk 91 471 0222
Mateusz Wachowiak 316 Informatyk 91 471 0222
Jacek Kręwicki 7 Kierowca
Edyta Banaś 315 91 471 0254
Agnieszka Rutkowska budynek PSP w Goleniowie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 407 2568
Mirosław Maczan budynek PSP w Goleniowie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 407 2568
Antczak Jan, Doniak Krzysztof Obsługa budynku przy Pl. Wolności 9 w Nowogardzie 91 392 5982
Wydział Finansowy
Anna Pawlaczyk 112 Główny Księgowy 91 471 0256
Alicja Śniechowska 111 91 471 0213
Katarzyna Bartoszewicz 111 91 471 0213
Lidia Ksiądzyna 111 91 471 0213
Małgorzata Strumińska 111 91 471 0213
Halina Jakimowicz 113 91 471 0214
Magdalena Broszkowska-Pałka 113 91 471 0214
Aneta Mazur-Tomasiak 114 Płace 91 471 0225
Marika Lipińska 114 Płace 91 471 0225
Beata Słaba 122 91 471 0212
Mateusz Staszak 122 VAT 91 471 0214
Referat Budżetu, Planowania i Analiz
Barbara Bąk 110 91 471 0211
Maja Matysiak 122 91 471 0212
Wydział Komunikacji
Małgorzata Cebrzyńska 106 Dyrektor 91 471 0230
Bartosz Paszkowski 101 Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów 91 471 0231
Agnieszka Kwiatkowska 101 transport drogowy 91 471 0231
Marcin Szwarc 101 usuwanie pojazdów 91 471 0287
Małgorzata Szczęsna 102 prawa jazdy 91 471 0232
Kornela Ruszkiewicz 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Natalia Popieluch 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Sandra Maranowska 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Dorota Karmazyn 2 rejestracja 91 471 0284/285/286
Monika Pietruszewska filia w Nowogardzie 91 57-92-702
WK FAX 91 471 0233
Wydział Oświaty i Sportu
Renata Chomińska 205 Dyrektor 91 471 0216
Agnieszka Preisner-Marków 201 91 471 0217
Izabela Furmańska 201 91 471 0218
Sylwia Dzidziul 201 91 471 0218
Magdalena Pędzik 201 91 471 0218
Wydział Architektury i Budownictwa
Małgorzata Obuchowska 213 Dyrektor 91 471 0226
Iwona Mirecka 210 91 471 0227
Tatiana Korecka 210 91 471 0227
Milena Grzech 210 91 471 0227
Mateusz Pleskot 211 91 471 0228
Dominika Świadek 211 91 471 0228
Monika Chylicka 212 91 471 0248
Małgorzata Jusiak 212 91 471 0248
Wydział Ochrony Środowiska
Katarzyna Król-Korpalska 306 Dyrektor 91 471 0235
Ewa Preisner 301 91 471 0237
Przemysława Gregorowicz 301 91 471 0237
Katarzyna Pluta 301 91 471 0237
Roksana Jaros-Leszczyńska 302 91 471 0236
Piotr Gregorczyk 302 91 471 0236
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Monika Kachnowicz 203A Dyrektor 91 471 0240
Anna Kubiak 202 91 471 0238
Magdalena Kacprzak 202 91 471 0238
Ewelina Konwińska 203 91 471 0239
Martyna Puciłowska 203 91 471 0239
Marta Wagner-Raźniak 202 91 471 0238
Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji
Bogusław Zaborowski 400 Dyrektor 91 471 0290
Paweł Szalimow 400 91 471 0291
Romuald Łagowski 400 91 471 0291
Irena Marciniak 400 91 471 0292
Alicja Macikowska 400 91 471 0293
Ewa Szpura 400 91 471 0293
Magdalena Śledzińska-Chabraszewska 404 91 471 0242
Aleksandra Spałek 404 91 471 0251
Agata Wachowiak 404 91 471 0243
Jarosław Górski 404 91 471 0243
Dominik Okunek 404 91 471 0250
Marta Banaś 400 Podinspektor ds. Zarządzania Ruchem 091 471 0292
Ewa Rast Kierownik Obwodu Drogowego w Goleniowie 609-674-231
Stanisław Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Nowogardzie 609-674-246
Wiktor Marciniak Kierownik Obwodu Drogowego w Maszewie 609-674-253
FAX 91 471 0249
Referat Promocji i Współpracy
Adrian Pawłowski 105 Kierownik 91 471 0223 promocja@powiat-goleniowski.pl
Marzena Karmazyn-Kanonowicz 105 91 471 0223
Sandra Kwiatkowska 105 91 471 0223
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Andrzej Siwy 310 Geodeta Powiatowy 91 471 0270
Mariola Roszyk 19 Zastępca Dyrektora 91 471 0229
Andrzej Roszatycki 24 Główny Specjalista 91 471 0207
Emilia Domańska 10 Zasób geodezyjny – wydawanie map 91 471 0276
Roksana Baszak 10 Zasób geodezyjny – wydawanie map 91 471 0276
Halina Rabczewska 14 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - reprodukcja materiałów z zasobu 91 471 0277
Aneta Świątek 14 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - reprodukcja materiałów z zasobu 91 471 0277
Małgorzata Kruk 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Hanna Flis 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Aneta Mróz 15 Kontrola Dokumentacji Geodezyjnej 91 471 0271
Monika Jagiełło 20 Pracownia Informatyczna 91 471 0279
Małgorzata Ozimek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0272
Agnieszka Turek 21 Przyjmowanie zgłoszeń i operatów geodezyjnych. Koordynacja GESUT 91 471 0273
Jerzy Okoń 22 Pracownia Informatyczna 91 471 0274
Marta Dworecka-Borczyk 23 Ewidencja Gruntów i Budynków - wydawanie wypisów 91 471 0275
Karolina Łaszuk 310 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0280
Przemysław Ozimek 310 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0280
Anna Tomaszewicz 311 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0278
Marzena Kowalska 311 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0278
Renata Kiełbasińska 312 Ewidencja Gruntów i Budynków 91 471 0281
Monika Skotowska 312 Pracownia Informatyczna 91 471 0281
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Barbara Mickiewicz ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Przewodnicząca 91 418 36 08
Patrycja Jaworska ZS1 Goleniów, ul. Niepodległości 1 Sekretarz 91 418 36 08