wersja dla słabowidzących

Sieć szkół - 07.05.2019

   Rada Powiatu w Goleniowie na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr V/40/19 w sprawie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu goleniowskiego, od dnia 1 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2218). Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwała uzyskała pozytywną opinię Zachodniopolskiego Kuratora Oświaty.

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO