wersja dla słabowidzących

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie - 12.04.2013

 - Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard
tel. (91) 392 11 62
e-mail: zspnowogard2@wp.pl
Dyrektor: Marcin Gałka

Strona: www.zsp.nowogard.pl

W skład Zespołu wchodzą:

- Technikum Nr 1 w Nowogardzie,
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowogardzie,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowogardzie.

Technikum Nr 1:
 
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik informatyk,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik hotelarstwa,
- technik ekonomista,
-
technik handlowiec.
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
 
- mechanik pojazdów samochodowych,
- kucharz,
- klasa wielobranżowa.


Baza szkoły:

34 gabinety lekcyjne przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w tym 2 pracownie komputerowe (multimedialne), pracownie przedmiotów ekonomicznych, specjalistyczne pracownie i laboratoria pomiarowe dla kierunków mechanicznych, pracownia żywienia z częścią restauracyjną do odbywania zajęć praktycznych. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz rozbudowujący się kompleks sportowy. 

Warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt i urządzenia wspomagające odbywanie zajęć praktycznych uczniów. Czytelna oraz biblioteka wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, Internat dla uczniów z naszej szkoły oraz z innych szkół. Stołówka oferuje całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację).

Szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne, udział w kołach zainteresowań i zespołach sportowych.

 - Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie