wersja dla słabowidzących

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - 28.12.2015

WIĘCEJ INFORMACJI DOT. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POD ADRESEM - LINK

Wersja do pobrania (PDF)

 

WAŻNE INFORMACJE !


Od dnia 14 czerwca 2021 roku zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa w punktach Nieodpłatnych Porad Prawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego. Aby skorzystać z usług należy dokonać zapisu za pomocą rejestracji internetowej, poprzez stronę https://np.ms.gov.pl

lub napisać e-mail z prośbą o rejestrację wizyty, na adres poradyprawne@powiat-goleniowski.pl

lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00 pod numer telefonu: 91 471 02 24

Informujemy, iż wewnątrz budynków obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.


 

  » Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2021 r.  » Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  » Uchwała Zarządu Powiatu Goleniowskiego u w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnych porad pomocy prawnych i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2022 roku  » Uchwała Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej   » Uchwała Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  » Warsztaty online - Stwierdzenie nabycia spadku - Prezentacja