wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2021:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 01.03.2021 r.- 31.03.2021 r.
 

Ze względu na braki kadrowe w dniu 6 marca 2021 r. dyżur nocny na terenie powiatu goleniowskiego będzie pełnić apteka Centrum Zdrowia ul. 700-Lecia 21 w Nowogardzie, nr tel.: 519 331 095.