wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2020:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 30.04.2020-31.05.2020.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 30.04.2020-31.05.2020.

UWAGA!

W dniu 17.05.2020 r. dyżur na terenie powiatu goleniowskiego w godz. od 8:00 do 10.00 i od 20:00-8:00 pełni apteka Na Bohaterów Warszawy Nowa Farmacja ul. Boh. warszawy 103 lok. 3-4 w Nowogardzie, tel.: 91 573 04 37, a od godz. 10:00-20:00 apteka Centrum Zdrowia ul. 700-Lecia 21 w Nowogardzie, tel.: 519 331 095.