wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2021:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 01.10.2021 r.- 31.10.2021 r.
 

UWAGA!!!

W dniu 16 października 2021 r. Apteka Cef@rm 36,6 na ul. Słowackiego 3 w Goleniowie nie może pełnić dyżuru ze względu na braki kadrowe. W związku z powyższym na terenie powiatu goleniowskiego czynna będzie w nocy Apteka Centrum Zdrowia ul. 700-Lecia 21 w Nowogardzie, tel.: 519331095