wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2021:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 01.07.2021 r.- 31.07.2021 r.
 

UWAGA!!!

W dniu 25 lipca 2021 r. z powodu braków personelu apteka Panaceum ul. Piaskowa 3 w Goleniowie nie będzie pełnić dyżur. W godzinach od 9:00 do 15:00 czynna jest apteka DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Szczecińska 1F w Goleniowie. Po godzinie 15 dyżur na terenie powiatu goleniowskiego pełni apteka Dr Max ul. 15 Lutego 17 w Nowogardzie. tel.: 91 432 61 77.