wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2020:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 01.10.2020 r. - 31.10.2020 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Gminy Nowogard 01.10.2020 r.-31.10.2020 r.


 

Uwaga!

W dniu 25 października 2020 r. dyżur na terenie Nowogardu w godzinach od 10:00 do 20:00  będzie pełnić apteka Centrum Zdrowia ul. 700-Lecia 21 w Nowogardzie, nr tel. 519 331 095. Po godzinie 20:00 najbliżej pracującą apteką będzie apteka Dworcowa w Goleniowie ul. Dworcowa 9, nr tel. : 91 461 60 04.