wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.)  zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Uchwała Nr XLI/268/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego - pobierz

Załącznik do uchwały - pobierz


Dyżury aptek 2023:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 01.12.2023 r. - 01.01.2024 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 01.12.2023 r. - 01.01.2024 r.

UWAGA - DODATKOWE INFORMACJE!!!

W dniu 3 grudnia 2023 r. Apteka Nr 81-072 PZF Cefarm Szczecin SA ul. J. Słowackiego 3 w Goleniowie pełni dyżur od godz. 16:00.

W dniach 16.12.2023 r., 03.01.2024 r. oraz 21.01.2024 r. dyżur za aptekę Hipokrates ul. Piaskowa 7 w Goleniowie będzie pełnić apteka DOZ Dbam o Zdrowie ul. Szczecińska 1F w Goleniowie, tel. nr: 91 418 91 27.