wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.)  zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Uchwała Nr XXXII/202/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego - pobierz

Załącznik do uchwały - pobierzDyżury aptek 2022:
 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 29.04.2022 r.- 31.05.2022 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 29.04.2022 r.- 31.05.2022 r.
 

UWAGA!!!

W dniu 13 maja 222 r. dyżur nocny za aptekę Euro-Apteka ul. Szczecińska 4 w Goleniowie będzie pełnić apteka DOZ Dbam o Zdrowie u. Szczecińska 1F w Goleniowie, tel.: 91 418 91 27.

Z dniem 19 lutego 2022 r. apteka Euro-Apteka ul. Szczecińska 4A, 72-100 Goleniów pracuje w godzinach:
poniedziałek - piątek od 08:00 - 20:00,
sobota 08:00 -16:00,
w niedziele: nieczynna.