Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2019:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 31.10-30.11.2019.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 31.10-30.11.2019.

Rozkład dyżurów pracy aptek w Stepnicy 31.10-30.11.2019.