wersja dla słabowidzących

Dyżury aptek - 12.04.2013

Rada Powiatu w Goleniowie ustala godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Goleniowskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) zapewnia dostępność świadczeń aptekarskich również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

Pobierz uchwałę oraz załącznik.

Dyżury aptek 2021:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Goleniów 31.04.2021 r. - 31.05.2021 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowogard 31.04.2021 r.- 31.05.2021 r.
 

UWAGA!!!

W dniu 17 maja 2021 r. dyżur pełni apteka Cefarm 36 ul. Słowackiego  3 w Goleniowie, a dniu 19 maja 2021 r. apteka Na Sportowej ul. Sportowa 6 w Goleniowie. 

Apteka Panaceum ul. Piaskowa 3 w Goleniowie zmienia godziny pracy w tygodniu i będzie czynna od 8:00 do 18:30. Ponadto, w dniu 16 maja 2021 r. z powodu braku personelu nie może pełnić dyżuru.