wersja dla słabowidzących

Puszcza Goleniowska - 13.04.2013

 - Puszcza Goleniowska

Jest rozległym kompleksem leśnym liczącym niemal 63 000 ha. Tworzą ją głównie, porastające dość ubogie piaszczyste, gleby bory sosnowe z nielicznymi fragmentami lasów dębowych, bukowych, olszowych i jesionowych. Kompleks leśny na piaszczystej równinie. Kompleks charakteryzuje się także występowaniem torfowisk. Na dziedzińcu nadleśnictwa Kliniska rośnie stara lipa Anna, o obwodzie 8,6 m i wysokości 18 m. Według legendy, nazwa drzewa pochodzi od Anny Jagiellonki, żony księcia pomorskiego Bogusława X, która tu właśnie miała przyjąć polskie poselstwo. 

Charakterystyczną cechą tutejszego krajobrazu jest przecinająca Puszczę z północy na południe dolina rzeki Iny wraz z pasem urokliwych śródleśnych łąk. Bardzo ciekawą rzeką jest też Gowienica, która w swym środkowym biegu wije się pośród głębokich wąwozów tworząc wyjątkowo malowniczy pomorski krajobraz. Występuje tu też kilka niedużych jezior, m.in. Ostrowo i Przybiernowskie. 

Obszary najcenniejsze wydzielono i poddano ochronie z uwagi na rzadkość występujących tu gatunków fauny i flory:

  • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Przybiernowskie Cisy" (gmina Przybiernów)
  • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Sarni Las" (gmina Nowogard)
  • Rezerwat przyrody "Czarnocin" (gmina Stepnica)
  • Rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki" (gmina Stepnica)
  • Rezerwat przyrody "Krzywicki Mszar" (gmina Osina)
  • Rezerwat przyrody "Wrzosiec" (gmina Osina)
  • Rezerwat przyrody "Uroczysko Święta" (gmina Goleniów)
  • Rezerwat przyrody "Wilcze Uroczysko" (gmina Goleniów)
  • Rezerwat przyrody "Cisy Rokickie" (gmina Przybiernów)

Puszcza Goleniowska to również jedno z najważniejszych w Polsce miejsc występowania orła bielika - podlegającego ochronie herbowego polskiego ptaka.

Natomiast ze względu na walory zdrowotne sosnowych borów oraz doskonałe możliwości zbioru jagód i grzybów, jest to obszar bardzo atrakcyjny dla aktywnej turystyki i rekreacji. 

Edukacji w zakresie wiedzy o przyrodzie służy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Utworzony głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, ośrodek zaprasza na lekcje przyrody, prowadzone z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć” pozwalające w ciekawy sposób przyswajać wiedzę o lesie i leśnictwie. Na chętnych czekają liczne wystawy i ekspozycje dydaktyczne jak również piesze i rowerowe wędrówki po Puszczy.

Link do strony Nadleśnictwa Kliniska: www.szczecin.lasy.gov.pl/strony/1/i/14001.php?submenu=14002

 - Puszcza Goleniowska