wersja dla słabowidzących

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. - 13.04.2013

 - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
dawniej - Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
tel. 91-46-64-301, fax 91-46-64-315
e-mail: sekretariat@szpitalgoleniow.pl
Prezes - Katarzyna Kęcka

www.szpitalgoleniow.pl

Celem działania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o. o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.

Do zadań Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie należy w szczególności udzielanie świadczeń w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki szpitalnej stacjonarnej, opieki długoterminowej, opieki specjalistycznej ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej, pracowni diagnostycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych. Do zadań Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o. o. należy również uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów, przede wszystkim medycznych, i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. to szpital działający na obszarze miasta Goleniów. W obiekcie wykonywane są cztery rodzaje świadczeń medycznych.

Do wykonywanych usług należą:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (limit świadczeń),
  • leczenie szpitalne (limit świadczeń),
  • rehabilitacja lecznicza (limit świadczeń),
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Szpital zawiera pięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny, jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. posiada poradnię lekarza rodzinnego i pięć gabinetów specjalistycznych, w tym poradnię Ginekologiczno-Położniczą oraz poradnię Chirurgii Ogólnej. W jednostce zakontraktowano także POZ oraz świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej. We wszystkich oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie blisko 6 tys. pacjentów, w tym operowanych około tysiąca.

Kliknij aby pobrać deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kliknij aby pobrać instrukcję wypełnienia deklaracji dot. wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
 - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.