wersja dla słabowidzących

Opis Powiatu - 13.04.2013

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Powiat Goleniowski położony jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i obejmuje sześć gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Przybiernów, Stepnicę i Osinę.

Powiat zajmuje powierzchnię 1617 km 2 i jest zamieszkany przez ok. 79 tys. osób. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej Polski. Stolicą powiatu jest miasto Goleniów, oddalone 35 km od Szczecina i 220 km od Berlina. Przez powiat przebiegają dwa główne szlaki komunikacji drogowej (droga krajowa nr 3 Szczecin-Świnoujście i nr 6 Szczecin-Gdańsk) oraz komunikacji kolejowej Szczecin-Świnoujście i Szczecin-Kołobrzeg. 

W Glewicach, w odległości 7 km od Goleniowa znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, który oferuje stałe połączenia zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Geograficznie powiat obejmuje tereny Równiny Goleniowskiej, którą przecina rzeka Ina, Równiny Nowogardzkiej oraz zachodnią cześć Doliny Dolnej Odry. Elementami zróżnicowanego krajobrazu powiatu są miejscami niemal dziewicze lasy Puszczy Goleniowskiej zajmującej większość powierzchni gmin Przybiernów, Stepnica i Goleniów, a także liczne jeziora i wody Zalewu Szczecińskiego.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Powiat Goleniowski należy do wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie regionów województwa – głównie za sprawą dużych powierzchni leśnych, które zajmują 35 % ogólnej powierzchni powiatu oraz akwenów stanowiących prawie 7 % jego powierzchni. Krajobraz powiatu jest bardzo urozmaicony, a jego ważnymi elementami, wzbogacającymi turystycznie poszczególne gminy są malownicze jeziora. Największe z nich to: jezioro Dąbie, Nowogardzkie oraz Kościuszki. Jeziora wraz z rzekami stwarzają dogodne warunki do wędkowania i czynnego odpoczynku nad wodą. Wymarzonym miejscem do pieszych i rowerowych wypraw, grzybobrania i polowań jest Puszcza Goleniowska. 

Piękno Powiatu Goleniowskiego można podziwiać na licznych szlakach turystycznych, trasach rowerowych jak również płynąc szlakiem kajakowym „Meandry Iny”. Wszyscy amatorzy aktywnego odpoczynku mogą miło spędzić w kompleksie rekreacyjno-sportowym „Fala” w Goleniowie www.turystyka.goleniow.pl/fala/

GOSPODARKA

Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 7300 podmiotów gospodarczych. Duże znaczenie w gospodarce powiatu odgrywa rolnictwo natomiast czołową gałęzią gospodarki jest przemysł drzewny i meblarski.

Powiat posiada również bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Wiele miejscowości jest obsługiwanych przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Celem zapewnienia właściwego rozwoju oraz zagospodarowania wolnych terenów, władze poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu stwarzają sprzyjające warunki dla rozwoju inwestycji. Oferują zwolnienia podatkowe, możliwość korzystnego zakupu gruntów i obiektów, infrastrukturę i zasoby wykwalifikowanej kadry.

Oczekiwanymi kierunkami rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w regionie są: turystyka i rekreacja, przetwórstwo rolno-spożywcze, rolnictwo ekologiczne oraz usługi i przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. 

Atrakcyjność gospodarczą Powiatu Goleniowskiego podnoszą tereny inwestycyjne. Na terenie Gminy Goleniów utworzono Goleniowski Park Przemysłowy o pow. 300 ha. Znajduje się on w Łozienicy, przy skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 3 z drogą na Lubczynę. Teren parku jest w pełni uzbrojony i przeznaczony pod rozwój przemysłu, usług i logistyki. Na terenie parku znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna, będąca podstrefą Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.