wersja dla słabowidzących

Gmina Osina - 12.04.2013

 - Gmina Osina

Urząd Gminy Osina
72-221 Osina 62
www.osina.pl
ug@osina.pl
tel. 91 39 10 390

Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim.

Obszar gminy leży na równinie zwanej Równiną Nowogardzką. Charakteryzuje się ona występowaniem falistej powierzchni glin zwałowych oraz osadów lodowcowych. Najwyższy punkt znajduje się koło miejscowości Węgorzyce i wynosi 77 m npm. Przez teren gminy przepływają 4 rzeki: Gowienica, Stepnica, Pilesza i Leśnica.Największym i praktycznie jedynym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kościuszki o powierzchni nieco ponad 48 ha (długość około 1300 m, szerokość 700-800 m) i maksymalnej głębokości 5,6 m. 

Gmina Osina jest gminą rolniczą z powierzchnią użytków rolnych ok. 58% (w większości gleby IV i V klasy bonitacji). Lasy, obfitujące w grzyby i jagody, gdzie można spotkać dziką zwierzynę - sarny, dziki, lisy, jelenie, stanowią około 34 % powierzchni gminy.

 

www.osina.pl

 - Gmina Osina
 - Gmina Osina