wersja dla słabowidzących

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - 08.01.2019

 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dyżurka lekarska: tel. 91 466 43 53
Dyżurka pielęgniarska: tel. 91 466 43 52

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne, jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Więcej informacji.

Tryb kierowania do ZOL i wymagane dokumenty

 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy