wersja dla słabowidzących

Rada Powiatu - 13.04.2013

LISTA RADNYCH RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO VII KADENCJI 2024-2029

1. Chodyko Teresa - Radna
2. Górska Grażyna - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
3. Gulbinowicz Paweł - Członek Zarządu Powiatu
4. Kaleczyc Witold - Przewodniczący Rady Powiatu
5. Kamińska Katarzyna - Radna  
6. Kotwicka Łucja - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
7. Kulinicz Tomasz - Wicestarosta  
8. Lembas Kazimierz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
9. Lisiecki Bartłomiej - Radny
10. Magierecka Magdalena - Radna
11. Papuszka Barbara - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
12. Pawlak Jowita - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
13. Simiński Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
14. Skrzypczak Arkadiusz - Radny
15. Stanisławski Tomasz - Starosta
16. Suleja Bartosz - Radny
17. Tunkiewicz Joanna - Radna
18. Zajko Krzysztof - Radny
19. Zalewski Mariusz - Członek Zarządu Powiatu