wersja dla słabowidzących

Rada Powiatu - 13.04.2013

LISTA RADNYCH RADY POWIATU GOLENIOWSKIEGO VI KADENCJI 2018-2023

1. Baryluk-Starczewska Beata - Radna
2. Breyer Renata - Radna
3. Chodyko Teresa - Radna
4. Guziak Arkadiusz - Radny
5. Górzny Sylwester - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty 
6. Gulbinowicz Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
7. Jarlaczyńska Jolanta - Przewodnicząca Rady Powiatu
8. Kaleczyc Witold - Członek Zarządu Powiatu
9. Kijowska-Gach Aneta - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
10. Kulinicz Tomasz - Wicestarosta 
11. Lembas Kazimierz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
12. Lisiecki Bartłomiej - Radny
13. Papuszka Barbara - Radna
14. Siwek Czesław 
15. Stanisławski Tomasz - Starosta
16. Wasiluk Krzysztof - Członek Zarządu Powiatu
17. Wysoszyńska Aneta -Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
18. Zalewski Mariusz - Radny
19. Ziemba Kazimierz - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
20. Zasieczny Marek