wersja dla słabowidzących

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie - 12.04.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów
tel. 91 418 34 95, 91 418 53 67
e-mail: szgo@pupgoleniow.pl,
filia Nowogard: szgono@pupgoleniow.pl
Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30
Godziny przyjmowania interesantów: 8.00 - 14.00
Dyrektor: Urszula Witkowska

www.pupgoleniow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

PUP działa w granicach administracyjnych Powiatu Goleniowskiego, obejmuje swym zasięgiem gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.

Przy realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, PUP współdziała ze Starostą, innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z PRZ, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, bezrobotnymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, w tym w szczególności z MGiP.

Filia w Nowogardzie:
Plac Wolności 9 
72-200 Nowogard
tel. 91 392 13 76, 91 392 18 13

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
Powiatowy Urząd Pracy filia w Nowogardzie - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie
Powiatowy Urząd Pracy filia w Nowogardzie