wersja dla słabowidzących

Wskaźnik zwiększający w 2022 r. - 14.04.2022

Wysokość wskaźnika zwiększającego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.).

Pobierz