wersja dla słabowidzących

Podstawowa Opieka Zdrowotna - 13.04.2013

 - Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ GOLENIÓW DZIENNY:
w Goleniowie przy ul. Nowogardzka 2

Rejestracja: tel. 91 466 43 64 – czynne codziennie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie do Państwa dyspozycji posiada jedną jednostkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. zapewnia Państwu opiekę lekarzy medycyny rodzinnej, internistów oraz pediatrów, którzy sprawują kompleksową opiekę nad Pacjentami. Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.

W przypadkach uzasadnionych medycznie pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada udzielana jest w terminie uzgodnionym między lekarzem a pacjentem. Przyjęcie w umówionym terminie dotyczy także kontynuacji leczenia oraz sytuacji, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem rodzinnym nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zgodnie z obwiązującymi przepisami, każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru swojego lekarza POZ.

Więcej informacji

 - Podstawowa Opieka Zdrowotna