wersja dla słabowidzących

Konsultacje społeczne - 22.04.2015

24.11.2020 r.

W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad ww. dokumentem.

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz §3.1 pkt 2 lit. b oraz §6.1 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XXVII/256/13 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Goleniowskiego.  

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu naszego powiatu można zgłaszać w ankiecie dostepnej online.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone zostaną w terminie: 25.11.2020 r. - 04.12.2020 r.

Wypełnij ankietę tutaj.