wersja dla słabowidzących

STRZELNICA W POWIECIE 2021 - 03.01.2022

Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Powiat Goleniowski pozyskał kwotę 116.000 zł w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

W dniu dzisiejszym strzelnicę odwiedzili starostowie Tomasz Stanisławski i Tomasz Kulinicz oraz członek zarządu Bogusław Zaborowski. Aktualnie trwają szkolenia personelu i przygotowania sali w jednym z pomieszczeń szkolnych przy ul. Wojska Polskiego 4. Dyrektor Karina Surma zapewnia, że wszystko będzie gotowe w ciągu najbliższych dni.

Użytkownikami będzie młodzież szkolna klas mundurowych/oddziałów przygotowania wojskowego z I Liceum Ogólnokształcącego, członkowie organizacji proobronnych - Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka, Komisariat Policji w Nowogardzie oraz Pracownicy służby więziennej w Nowogardzie.

Koszt całego zadania wyniósł 145.000 zł wraz z przygotowaniem pomieszczenia do zainstalowania "Systemu pojedynek". Za całość zadania pozyskania środków, realizację zamówienia oraz odbiór i rozliczenia odpowiedzialna jest Jowita Pawlak specjalistka ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Starostwie Powiatowym, obecna dzisiaj na prezentacji projektu.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie. - STRZELNICA W POWIECIE 2021
Strzelnica w Powiecie - Nowe wyposażenie dla klas mundurowych I LO w Nowogardzie.