wersja dla słabowidzących

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie - 12.04.2013

Szkoła Muzyczna - Goleniów - Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 431 32 66
e-mail: smgoleniow.up@wp.pl
Dyrektor: Roman Rydz, tel. 500 323 175
Filia w Nowogardzie, tel. 501 596 129

www.szkola-muzyczna-goleniow.pl

Obecnie szkoła prowadzi naukę gry na:
w Goleniowie:

 • fortepianie, 
 • flecie poprzeczym,
 • wiolonczeli,
 • gitarze,
 • klarnecie,
 • akordeonie,
 • perkusji,
 • skrzypcach oraz altówce.

w Nowogardzie:

 • flecie,
 • klarnecie,
 • fortepianie,
 • akordeonie,
 • gitarze,

Oprócz tych zajęć uczniowie uczęszczają na lekcje kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru i orkiestry.

Nauka w szkole trwa sześć lat. 

Lekcje gry na instrumencie są zajęciami indywidualnymi, natomiast lekcje pozostałych przedmiotów odbywają się w grupach liczących od 8 do 16 uczniów.

Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie rozpoczęła swoją działalność 1 marca 1978 r. Szkołę tworzyła i była jej pierwszym dyrektorem Pani Czesława Gracz. W powstałych wówczas klasach dziecięcej i młodzieżowej uczniowie uczyli się gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli i gitarze. Siedzibą szkoły był budynek mieszczący się przy ul. Szkolnej 23 (w tamtym czasie noszącej imię E.Gierczak). 1 września 2011 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Niepodległosći 1.

Od 1 września 2000 r. organem prowadzącym szkołę jest Powiat Goleniowski.

1 października 2000 r. powstała filia szkoły w Nowogardzie mieszcząca się na 3 piętrze budynku przy ul. Pl. Wolności 9.

Szkoła oprócz działalności dydaktycznej prowadzi także działalność artystyczną w postaci:
- wewnątrzszkolnych koncertów z udziałem uczniów i pedagogów,
- koncertów dla środowiska lokalnego,
- uczestnictwa uczniów w przesłuchaniach regionalnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.,
- ożywionych kontaktów z zaprzyjaźnionymi szkołami muzycznymi m.in. z Stargardu, Świnoujścia oraz współpracuje ze szkołami w Niemczech.

Absolwenci szkoły pracują w charakterze pedagogów w szkołach artystycznych oraz szkołach ogólnokształcących, placówkach upowszechniania kultury a także czynnie uczestniczą w amatorskim ruchu artystycznym.

Szkoła Muzyczna - Goleniów - Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie
Szkoła Muzyczna - Goleniów
Szkoła Muzyczna - Nowogard - Szkoła Muzyczna I st. w Goleniowie
Szkoła Muzyczna - Nowogard