wersja dla słabowidzących

Gmina Goleniów - 12.04.2013

 - Gmina Goleniów

Urząd Miasta i Gminy Goleniów
Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
ugim@goleniow.pl,
tel. 91 46-98-200, 46-98-222, 0-800-696-901, fax 91 46-98-298

Goleniów jest gminą miejską, położoną w południowo-zachodniej części powiatu, na terenie trzech krain geograficznych: Doliny Dolnej Odry (tereny bagniste wzdłuż jeziora Dąbie i rzeki Odry), Równiny Goleniowskiej porośniętej Puszczą Goleniowską oraz rolniczej, pagórkowatej Równiny Nowogardzkiej. Powierzchnia Gminy zajmuje obszar 444 km2. Stawia ją to na 5 miejscu największych gmin województwa zachodniopomorskiego. 

Miasto oddalone jest o 34 km od centrum Szczecina i 65 km od Świnoujścia. Odległość do granicy z Niemcami i przejściami granicznymi w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku wynosi 50 km. Zachodnie granice gminy oparte są o brzegi Jeziora Dąbie i na krótkim odcinku o Odrę. Przez gminę i miasto Goleniów przepływa rzeka Ina. Prawie 50 % powierzchni Gminy zajmują lasy Puszczy Goleniowskiej

Położenie gminy w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych, nad brzegami jeziora Dąbie, rzeki Odry i przepływająca przez miasto rzeka Ina są powodem dużego zaangażowania władz o dbałość o ochronę środowiska naturalnego i rozwój turystyki. 

Nad jeziorem Dąbie funkcjonuje ośrodek sportowo-rekreacyjny w Lubczynie, który służy mieszkańcom Goleniowa oraz pobliskiego Szczecina jako miejsce wypoczynku weekendowego i letniego. W Kliniskach działalność propagatorsko-szkoleniową w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska prowadzi Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, w Pucicach wybudowano spełniający wymogi olimpijskie ośrodek strzelecki. W mieście znajduje się nowoczesna hala sportowa, Centrum – Wodno-Rekreacyjne „Fala”, zespoły boisk i innych urządzeń sportowych służących aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. W celu pełniejszego wykorzystania zasobów turystycznych i promocyjnych gminy w zabytkowej Bramie Wolińskiej utworzono Centrum Informacji Turystycznej.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Goleniowa pochodzą z X wieku, kiedy to w zakolu rzeki Iny istniała słowiańska osada palowa. W 1268 książę Barnim I nadał osadzie magdebusrskie prawo miejskie. W roku 1368 Goleniów stał się członkiem Hanzy co przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju, wzrostu prestiżu i znaczenia. Rozwój ten został zahamowany w XVI w przez liczne pożary, a następnie spustoszenia wojny 30-letniej. Dopiero wiek XIX przyniósł miastu ponowny rozwój, ożywienie i wzrost znaczenia. 

W wyniku ciężkich walk w okresie II wojny światowej miasto zniszczone zostało w 65%, a jego centrum w 90%. Po dzień dzisiejszy skutkuje to niewielką ilością ocalałych zabytków. Mimo to, przeszło 700 lat historii Goleniowa pozostawiło po sobie ślady w postaci: kościoła św. Katarzyny z XV w, Bramy Wolińskiej, fragmentów murów miejskich, baszty menniczej i baszty prochowej, ruin kaplicy św. Jerzego oraz spichlerza z XVII w. Ślady przeszłości spotykamy również w miejscowościach wiejskich gminy. Szczególnie warte zwiedzania są Kościoły ryglowe w Miękowie, Podańsku i Glewicach, pałac z XIX w. w Mostach czy ruiny Kościoła gotyckiego w Tarnówku. W 1945 Goleniów zaczęli zasiedlać Polacy, w pierwszym rzędzie robotnicy przymusowi, pracujący w mieście i jego okolicach w czasie wojny. W okresie powojennym miasto zaleczyło rany i zaczęło się systematycznie rozwijać stając się jednym z najważniejszych miast województwa zachodniopomorskiego.

Goleniów jest nowoczesnym miastem, z bardzo rozwinięta infrastrukturą oraz wieloma atrakcjami do spędzania wolnego czasu. Miasto posiada zrewitaliowany park przy ul. Szczecińskiej, bardzo duzą ilośc placów zabaw w mieście i pobliskich wsiach (min. Białuń, Miękowo, Modrzewie). Wspaniała bieżnie na stadnionie oraz zaplecze sportowe pozwalające na uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

www.goleniow.pl

 

 

 

 - Gmina Goleniów
 - Gmina Goleniów
 - Gmina Goleniów