wersja dla słabowidzących

Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski - 05.02.2016

Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, w skład którego wchodzą:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie
2) Technikum Nr 1 w Goleniowie
3) Branżowa Szkoła I Stopnia w Goleniowie

ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 28 21; 91 418 00 50
e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
strona internetowa: www.zs1goleniow.edu.pl
Dyrektor: Michał Grycz


I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie.
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard
tel./fax 91 392 02 13
e-mail: lo1@lo1.nowogard.ids.pl
strona internetowa: http://lo1.nowogard.pl/
Dyrektor: Karina Surma

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, w skład którego wchodzą:
1) Technikum Nr 1 w Nowogardzie
2) Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowogardzie
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard
tel./fax 91 392 11 62
e-mail: zspnowogard2@wp.pl
strona internetowa: www.zsp.nowogard.pl
Dyrektor: Marcin Gałka

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Goleniowie
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Goleniowie
4) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 w Goleniowie

ul. Niepodległości 1B, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 42 74
e-mail: zssgol@wp.pl
strona internetowa: www.zssgol.pl
Dyrektor: Wojciech Maciejewski

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z filią w Nowogardzie
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 431 32 66
e-mail: sekretariat@smgoleniow.pl
strona internetowa: smgoleniow.pl
Dyrektor: Roman Rydz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawa Specjalna w Nowogardzie
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Nowogardzie
4) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 w Nowogardzie

ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 01 08
e-mail: sosw@smj.pl
strona internetowa: soswnowogard.edupage.org
Dyrektor: Joanna Kowalczyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie
ul. Maszewska 2, 72-100 Goleniów
tel. 91 418 31 19
e-mail: sekretariat@pppgoleniow.pl
strona internetowa: www.poradniagoleniow.pl
Dyrektor: Anna Krawiec

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin
w Nowogardzie
ul. 3 Maja 44, 72-200 Nowogard
tel. 91 392 07 43
e-mail: spt.nowogard@onet.eu
strona internetowa: www.sptnowogard.pl
Dyrektor: Irena Juszczyk