wersja dla słabowidzących

Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie”” - 30.11.2023

Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
W dniu 29 listopada 2023 r. odbyło się Uroczyste otwarcie Ekopracowni „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie”. Utworzonej dzięki dofinansowaniu w kwocie 75 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu EKOPRACOWNIA. Całkowity koszt projektu to 85 875,40 zł. W uroczyści udział wzięli Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz oraz Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski.

Nowa Ekopracownia to przestrzeń, która pozwoli uczniom zgłębiać wiedzę na temat ochrony środowiska i jednocześnie umożliwi praktyczne działanie w tym zakresie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Tutaj uczniowie będą eksperymentować, badać, rozwijać kreatywność i znajdować nowe sposoby, by żyć mając zawsze na uwadze ochronę naszej planety. W ramach otwarcia Ekopracowni odbyły się warsztaty poświęcone energii wiatru, w których udział wzięli uczniowie klasy 1 liceum o profilu matematyczno-fizycznym. Harmonogram działań w nowej pracowni uwzględnia nie tylko zajęcia lekcyjne, ale również zajęcia dodatkowe oraz inne przedsięwzięcia tj. happeningi, akcje plakatowe, sadzenie roślin itp. mające na celu poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i rozwiązań wspierających OZE.
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie””
Ekopracownia „Pracownia-Myślę „EKO-Logicznie” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie