wersja dla słabowidzących

DPS w Nowogardzie otrzymał środki ochrony indywidualnej - 29.07.2020 r.

 -

Nowogardzkie Forum Samorządowe i Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ SZOWES – OWES” w regionie szczecińskim z wizytą w Domu Pomocy Społecznej. Walka z pandemią koronawirusa jest trudnym wyzwaniem dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, dlatego środki ochrony indywidualnej, które otrzymaliśmy są niezbędne do bezpiecznych warunków pracy dla personelu i mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni.

Informacja oraz zdjęcia DPS Nowogard