wersja dla słabowidzących

Kolejne środki finansowe pozyskane przez Powiat Goleniowski - 19.10.2020 r.

 -

Dofinansowanie dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. otrzyma z projektu pn. "Zwiększenie wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców powiatu goleniowskiego" dofinansowanie na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji, a także zakupiony zostanie aparat RTG przyłóżkowy oraz bezdotykowe drzwi wejściowe.

Środki w wysokości 440.800 zł szpital otrzyma w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wspomogą one funkcjonowanie szpitala w tym trudnym okresie.