wersja dla słabowidzących

Realizacja projektu w Zespole Szkół w Goleniowie - 08.09.2021 r.

 -
Zespół Szkól Specjalnych pomimo pandemii z powodzeniem realizuje swój projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W czerwcu i lipcu 2021 roku pięcioro nauczycieli tej szkoły wzięło udział w tygodniowych kursach ITC w Hiszpanii (na Teneryfie, w Barcelonie i  Walencji). Celem kursów było poznanie nowych możliwości wykorzystania  nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz poznanie innowacyjnych metod nauczania, z wykorzystaniem tych narzędzi. Wiedza zdobyta na kursach zostanie wykorzystana podczas  zajęć edukacyjnych w szkole. Ułatwi i uatrakcyjni naukę oraz zwiększy kompetencje cyfrowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia podczas kursów były prowadzone przez międzynarodową, znakomitą i  doświadczoną kadrę nauczycieli-praktyków z całej Europy. Jednoczesne spotkanie europejskich nauczycieli  (kursantów i szkolących) dało możliwość wymiany doświadczeń w pracy dydaktycznej, dyskusji nad metodami i formami nauczania, wykorzstaniem IT, co szczególnie jest potrzebne w obecnym okresie nauczania zdalnego bądź hybrydowego.

Doświadczenia zebrane na kursach pozwolą nauczycielom ZSS uatrakcyjnić lekcje, wprowadzić innowacje pedagogiczne oraz przyczynią się do polepszenia jakości kształcenia w naszej szkole, szczególnie kompetencji cyfrowych. Wyjazd do Hiszpanii był  również okazją do poszerzenia swoich horyzontów, poznania tego kraju oraz nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach przyszłych projektów.

Informacja oraz zdjęcia: ZSS w Goleniowie