wersja dla słabowidzących

Zarządzenie Starosty Goleniowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. - 31.12.2021 r.Zarządzenie Nr 160/2021 Starosty Goleniowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Goleniowie.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm) w związku art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za święto przypadające w dzień wolny od pracy tj. w sobotę 1 stycznia 2022 r. ustalam dzień wolny od pracy dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Starosta Goleniowski
Tomasz Stanisławski