wersja dla słabowidzących

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego - 17.01.2022 r.Zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Rady Powiatu nr 222 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Jarlaczyńska
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego w dniu 27 stycznia 2022 r.
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku.
 4. Informacja Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. nt. aktualnej sytuacji w szpitalu.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Goleniowskiego za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Informacje Przewodniczącej Rady Powiatu.  
 10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU NA MIESIĄC styczeń 2022 r.:

27.01.2022 r. (czwartek)  12:30 - Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  (sala 222)