wersja dla słabowidzących

Projekt "DROGA DO PRACY" - 28.06.2022 r.

Plakat - W okresie 01.06.2022 r. -  30.11. 2022 r. Fundacja Normalnie realizować będzie działania mające na celu aktywizację zawodową wśród 30 osób niepełnosprawnych, z terenu 6 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. Miasto Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski, stargardzki oraz pyrzycki -

W okresie 01.06.2022 r. -  30.11. 2022 r. Fundacja Normalnie realizować będzie działania mające na celu aktywizację zawodową wśród 30 osób niepełnosprawnych, z terenu 6 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. Miasto Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski, stargardzki oraz pyrzycki. W ramach projektu udzielane jest BEZPŁATNE wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Regulamin Projektu dostępny jest pod adresem FUNDACJA NORMALNIE (link)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.