wersja dla słabowidzących

Awans nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski - 29.08.2023 r.

 -

Uroczyste ślubowanie.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom zdobycia kolejnego kroku w karierze zawodowej - stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożenia w dniu 29 sierpnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, na ręce Wicestarosty Tomasza Kulinicza, uroczystego ślubowania.

Stopień nauczyciela mianowania przyjęli:

1) Justyna Dobaj (ZSS)
2) Anna Banasiak (ZSS)
3) Marek Wardziński (SOSW)
4) Ewa Wójcik (SOSW)
5) Emila Kluszczyńska-Breyer (ZS 1 Nowogard)
6) Paulina Swatko (ZS 1 Nowogard)
7) Agnieszka Pawlik (ZS 1 Nowogard)
8) Adam Żywicki (ZS 1 Nowogard)
9) Magdalena Kaczyńska (ZS 1 Nowogard)
10) Patrycja Dąbrowska (SM)
11) Piotr Piasecki (ZS 1 w Goleniowie)
12) Ewa Chmiel (ZS 1 w Goleniowie)
13) Ewa Kielec-Philipse (ZS 1 w Goleniowie)
14) Marzena Gryczyńska (ZSS)
15) Ewa Tracz (ZSS)
16) Ilona Stasiewicz (SOSW)
17) Agnieszka Budziszewska (PPP)
18) Anna Koper (PPP)
19) Agnieszka Mach (PPP)
20) Julia Mizgała (PPP)
21) Karwowski Karol (ZS 1 Nowogard)

Raz jeszcze gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: WO/AP