wersja dla słabowidzących

Dzień Przedsiębiorczości - 07.04.2022 r.

 -

Uczniowie ZS nr 1 w Goleniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe.

W ramach obchodzonego 6 kwietnia każdego roku „Dnia Przedsiębiorczości” uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie odwiedzili wczoraj Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Ideą "Dnia przedsiębiorczości" jest przybliżenie uczniom szkół średnich zasad funkcjonowania firm i instytucji, tak aby mogli w przyszłości podjąć trafną decyzję o swojej dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej. Tego dnia uczniowie mają możliwość m.in.: odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Grupę, która wybrała Starostwo jako miejsce swoich jednodniowych „praktyk”, przywitał Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski. Następnie młodzież odwiedziła kolejno: Referat Promocji i Współpracy, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa, Biuro Rady Powiatu, Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji, Wydział Oświaty i Sportu, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Komunikacji.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką poszczególnych stanowisk pracy i zakresem obowiązków urzędników w wybranych wydziałach.