wersja dla słabowidzących

I Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 07.05.2024 r.

 -

VII kadencja rozpoczęta.

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się I Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego VII kadencji. Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia radnym zaświadczenia o wyborze. Funkcję Przewodniczącego pełnił początkowo radny Kazimierz Lembas. Następnie radni złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad był wybór Starosty Goleniowskiego. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Tomasz Stanisławski, który uzyskał poparcie Rady i został wybrany Starostą. Starosta Tomasz Stanisławski zaproponował na stanowisko Wicestarosty kandydaturę Tomasza Kulinicza oraz trzyosobowy Zarząd Powiatu Goleniowskiego w składzie: Mariusz Zalewski, Bogusław Zaborowski oraz Paweł Gulbinowicz. Wszystkie te propozycje Rada przegłosowała pozytywnie.

Następnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został wybrany jedyny kandydat - Witold Kaleczyc. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Jowita Pawlak i Marcin Simiński.

Na sesji ustalono również składy osobowe Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.